Puheterapeuteista on pulaa Suomessa ja alueelliset erot puheterapian saatavuudessa ovat suuret. Tulevista koulutuspaikkojen lisäyksistä hyötyvät terapiaa kaipaavien asiakkaiden lisäksi julkinen talous ja alaa opiskelemaan haluavat nuoret. Itä-Suomen yliopisto tiedotti heinäkuussa saavansa oikeuden käynnistää puheterapeuttikoulutuksen syksystä 2021 alkaen (1). Koulutus käynnistyy 25 vuosittaisella aloituspaikalla ja ensimmäisten puheterapeuttien voidaan odottaa valmistuvan aikaisintaan vuonna 2026. Lisäksi hallitus varasi […]


Kela järjestää ja rahoittaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta alle 65-vuotiaille henkilöille, joilla on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöllisissä fysioterapiapalveluissa otettiin käyttöön asiakkaan valinnanvapaus virallisesti vuonna 2011. Tarkastelimme tuoreessa työpaperissa kyselytutkimuksella vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian asiakkaiden näkemyksiä valinnanvapaudesta.


Valinnanvapautta terveyspalveluissa on lisätty useissa Euroopan valtioissa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Usein tavoitteena on ollut paitsi vahvistaa potilaiden omaa roolia terveyspalveluissa, niin myös lyhentää palveluiden odotusaikoja ja jossain määrin parantaa niiden laatua. Kaikissa uudistuksia tehneissä valtioissa keskusteluun on noussut kilpailullisten olosuhteiden luonne terveyspalveluissa. Kuitenkin vain Englannissa valinnanvapaudella on määrätietoisesti pyritty lisäämään tuottajien välistä kilpailua. Edellä […]