Koronaviruksen hidastamiseksi laadittu valmiuslaki aiheutti muutoksia kuntoutuksen toteutukseen. Selvitimme toukokuussa tehdyllä kyselytutkimuksella fysio-, toiminta-, puhe- ja musiikkiterapeuteilta, neuropsykologeilta sekä psykoterapeuteilta koronakriisin vaikutuksia avomuotoisen yksilöterapian toteutukseen. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 905 terapeuttia. Vastanneista suurin osa oli ammatiltaan joko psykoterapeutteja (29 %) tai fysioterapeutteja (28 %). Kyselyn alustavat tulokset on julkaistu aikaisemmassa blogikirjoituksessa. Tässä kirjoituksessa keskitytään kuntoutuksen keskeytymisiin […]


Koronavirusepidemia on vaikuttanut useiden avomuotoisen terapioiden toteutumiseen. Epidemian vaikutuksia tutkittiin keväällä terapeuteille suunnatulla kyselyllä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, miten terapeutit ja asiakkaat suhtautuivat etäkuntoutukseen. Koronaepidemian aikana sosiaalisia kontakteja on ohjattu välttämään. Etäkuntoutusta otettiin vauhdilla käyttöön, jotta kuntoutusten jatkuminen voitiin varmistaa mahdollisimman monille asiakkaille. Tutkimuksen kysely oli suunnattu fysio-, toiminta-, puhe- ja musiikkiterapeuteille, neuropsykologeille sekä psykoterapeuteille. Kyselyn […]