Seurattuamme eduskunnassa käytyä keskustelua hallituksen lakiesityksestä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden kaventamiseksi, havaitsimme että suomalaisen ja pohjoismaisen päivähoitomallin vertailu ontuu, koska lasten kotihoitovaihtoehtoja muissa maissa ei käsitellä. Suomi profiloituu kotihoitomaana, jossa tuetaan alle 3-vuotiaiden lisäksi ainoana Pohjoismaista myös heidän vanhempien sisarustensa hoitoa kotona. Viime vuoden aikana kotihoidon tuen hoitorahaa maksettiin 68 400 lapsesta, jotka olivat vähintään 3 vuotta (40 […]


Kuuntelin 4.3.2015 Tanen ja NYTKIS-järjestön eduskuntavaalipaneelia. Hoiva ja vanhempainvapaan 6+6+6 -malli olivat keskustelun pääaiheina. Paneelin kahdeksan puolueen edustajasta puolet kannatti, toinen puoli ei kannattanut tai ottanut kantaa malliin. Malli on hyvä tavoite ja noudattaa suomalaista perinnettä: isille oikeuksia, mutta jossain määrin äitien kontrolloimana. Tasa-arvoa edistävään 6+6+6 -malliin sisältyy hiljainen ajatus, että äiti pitäisi pääsääntöisesti 6+6 kuukautta vapaata ja […]


Julkaisimme äskettäin selvityksen Lasten yksityisen hoidon tuki osana päivähoitoa (Kela, 2013), jossa verrataan yksityistä ja kunnallista päivähoitoa sekä kuvaillaan lähemmin yksityisen hoidon tuen käyttöä ja päivähoitomaksujen muodostumista. Yksityisen hoidon tukea ei ole aikaisemmin tarkasteltu kokonaisvaltaisesti, vaikka sitä on voinut saada lähes 15 vuotta. Lasten yksityisen hoidon tuki kompensoi yksityisen päivähoidon päivähoitomaksuja. Tuki koostuu, hoitorahasta ja mahdollisesta […]