Syksyllä 2010 varmistui, että Pandemrix-rokotteen ja lapsilla sekä nuorilla todetun narkolepsian lisääntymisen välillä oli selkeä yhteys. Kyseessä oli harvinainen sairaus ja asiantuntijatieto oli vielä vähäistä.  Työnjako tapahtui luontevasti. Erikoissairaanhoito keskittyi diagnoosin varmistamiseen ja hoitomahdollisuuksien selvittämiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskittyi rokoteyhteyden varmistamiseen ja kun oli tämä todennettu, käynnistyi Lääkevahinkovakuutuspoolin työ korvausoikeuksien selvittämiseksi. Sosiaali- ja […]


Rokotteilta puuttuva Kela-korvaus, oikeammin sairausvakuutuskorvaus (SV-korvaus), on herättänyt keskustelua viime vuoden aikana. Eduskunta on käsitellyt asiaa koskevaa lakialoitetta ja soppaa ovat kansanedustajien lisäksi hämmentäneet ainakin lääketeollisuuden ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajat. Lääkäreiden on kerrottu kannattavan rokotteiden SV-korvattavuutta tai ainakin asian selvittämistä.