Säästöpaineet haastavat tutkijoita pohtimaan uusia malleja myös hammashoitoon. Julkista rahaa eli kuntien ja sairausvakuutuksen rahaa on hammashoitoon liian vähän – tulevaisuudessa todennäköisesti vielä vähemmän. Yksityissektori hoitaa aikuisia ja kunnallinen hammashoito lapsia. Tämän on edelleen järjestelmän iso kuva, vaikka myös kunnallinen hammashoito on uudistusten jälkeen ryhtynyt urakalla hoitamaan aikuisia. Yksityisen ja kunnallisen sektorin kolmen vuoden (2006-2008) […]


Enää ei ole kysymys tilapäisestä taantumasta – vaan julkinen sektori kutistuu pysyvästi Euroopassa, Kelassa vieraillut professori ennustaa. Professori Richard B. Saltman (the Rollins School of Public Health, Emory University Atlanta, Yhdysvallat) arvioi, että julkisten terveyspalvelujen tuottavuuden lisäys ei riitä yksinään turvaamaan palvelujen saatavuutta ja laatua. Saltman analysoi, että julkiseen rahoitukseen perustuvat järjestelmät tarvitsevat tuekseen muita rahoituslähteitä […]