Kela on pyrkinyt kehittämään asiakaspalveluaan muun muassa tarjoamalla enemmän verkkopalveluja sekä siirtämällä puhelinpalvelun valtakunnallisen Yhteyskeskuksen hoidettavaksi. Asiakaspalvelun kehittäminen on ollut tavoitteena myös Kelan ja Kotimaisten kielten keskuksen yhteistyöhankkeessa, joka tarkastelee Kelan puhelinpalvelun vuorovaikutuskäytänteitä. Tutkimus keskittyy asiakasneuvojan työssä keskeisiin tehtäviin: esimerkiksi siihen, miten puhelu aloitetaan, miten neuvoja kartoittaa asiakkaan tilannetta, antaa tälle tietoa ja ohjeita sekä […]